Οι άνθρωποι Το έργο  Υλοποίηση Συζητήσεις(forum)

Το σχολείο μας σε συνεργασία με το 1ο Γυμνάσιο Λέρου υλοποιεί δράση στα πλαίσια του  προγράμματος "Ολυμπιακή Παιδεία" του ΥΠΕΠΘ ύστερα από σχετική αξιολόγηση, έγκριση και υπογραφή σύμβασης με το Εθνικό Ίδρυμα Νεότητας

    Η συγκεκριμένη δράση εντάσσεται στον άξονα προτεραιότητας Γ¨: "Ολυμπιακή Εκεχειρία" και πιο συγκεκριμένα στο μέτρο Γ.2 : "Ενίσχυση πρωτοβουλιών Ολυμπιακής εκεχειρίας". Αντικείμενο του άξονα Γ. "Ολυμπιακή εκεχειρία" είναι η ενημέρωση, η ευαισθητοποίηση και η δραστηριοποίηση της εκπαιδευτικής κοινότητας και του ευρύτερου κοινού για την αναβίωση της Εκεχειρίας στους Ολυμπιακούς Αγώνες, Η υλοποίηση του άξονα αυτού αποσκοπεί γενικά στη γνωριμία νέων ανθρώπων με διαφορετικές κουλτούρες και τρόπους ζωής, και στην ευαισθητοποίηση της εκπαιδευτικής κοινότητας, τόσο στα ζητήματα ειρήνης και συνεργασίας των λαων  , όσο και σε θέματα πολιτισμικών διαφορών.                     

 

 Η δική μας πρότασης έχει λοιπόν σαν στόχο την προώθηση της Ειρήνης της κατανόησης και του διαλόγου μεταξύ των λαών που είναι στο συστατικό πνεύμα του Ολυμπισμού. Καταλληλότερος τρόπος μετάδοσης των παραπάνω μηνυμάτων θεωρούμε πως είναι η τέχνη.(Μουσική ,Θέατρο Χορός Ζωγραφική κλπ), η οποία πλαισιώνει πάντα   το απαιτούμενο θεωρητικό υπόβαθρο, που μας βοηθά στον προσδιορισμό του στόχου και των νοημάτων που θέλουμε να περάσουμε στους αποδέκτες της δράσης και στους συμμετέχοντες.                                                                                                                          

                                            .

Εμφανίσεις: 294