18/06/2021

 

Σας ενημερώνουμε ότι το σύστημα e-eggrafes έχει ανοίξει και ότι μπορείτε με τους κωδικούς του TAXIS NET να μπαίνετε για να πραγματοποιήσετε την εγγραφή του παιδιού σας. Σε περίπτωση που θέλετε να κάνετε την εγγραφή ηλεκτρονικά στο σχολείο θα πρέπει να επικοινωνήσετε με το σχολείο για να οριστεί ένα ραντεβού, ώστε να έρθετε και να κάνουμε την εγγραφή. Το τηλέφωνο του σχολείου είναι: 2247023278.

Τα απαραίτητα έγγραφα που χρειάζεται να προσκομίσετε είναι:


Για την Α' τάξη:
α. Εκτυπωμένο αποδεικτικό εγγραφής από το e-eggrafes.
β. Υπεύθυνη δήλωση του πρώτου κηδεμόνα (επισυνάπτεται ή παραλαμβάνεται από το σχολείο).
γ. Υπεύθυνη δήλωση του δεύτερου κηδεμόνα (επισυνάπτεται ή παραλαμβάνεται από το σχολείο).
δ. Φωτοαντίγραφο αστυνομικής ταυτότητας μαθητή.
ε. ΑΔΥΜ.-Ατομικό Δελτίο Υγείας Μαθητή(επισυνάπτεται ή παραλαμβάνεται από το σχολείο).

Για τη Β' Τάξη και τη Γ' Τάξη:
α. Εκτυπωμένο αποδεικτικό εγγραφής από το e-eggrafes.
β. Υπεύθυνη δήλωση του δεύτερου κηδεμόνα (επισυνάπτεται ή παραλαμβάνεται από το σχολείο).
γ. Φωτοαντίγραφο αστυνομικής ταυτότητας μαθητή.

Πριν από την διαδικασία εγγραφής παρακαλείστε να διαβάσετε με προσοχή τις οδηγίες τις επισυναπτόμενης εγκυκλίου. 

 

Εμφανίσεις: 7