19/09/2021

Μπορείτε να επισκεφτείτε τη νέα ιστοσελίδα του σχολείου μας στο link: https://blogs.sch.gr/lyklero/

 

 

 

09/09/2021

Έναρξη  σχολικού έτους 2021-22

Η έναρξη του νέου σχολικού έτους 2021-22 θα πραγματοποιηθεί τη Δευτέρα 13 Σεπτεμβρίου 2021, με τον καθιερωμένο αγιασμό  στις 10:00 ηώρα, στον αύλειο χώρο του σχολείου μας.

 

 

 

08/09/2021

Έναρξη μαθημάτων σχολικών μονάδων Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης για το σχολικό έτος 2021-2022

Σας ενημερώνουμε ότι η έναρξη των μαθημάτων στις σχολικές μονάδες Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης για το σχολικό έτος 2021-2022 θα πραγματοποιηθεί τη Δευτέρα 13 Σεπτεμβρίου 2021 με τον καθιερωμένο αγιασμό.

 

19/07/2021

Υποβολή μηχανογραφικού δελτίου (Μ.Δ.) για εισαγωγή στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση και παράλληλου μηχανογραφικού δελτίου (Π.Μ.Δ.) για εισαγωγή στα ΔΙΕΚ, έτους 2021

Από το Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων ανακοινώνεται ότι οι διαδικασίες για την υποβολή των Μηχανογραφικών Δελτίων (Μ.Δ. και Π.Μ.Δ) έτους 2021 ξεκινούν από τη Δευτέρα 19 Ιουλίου 2021 και λήγουν την Τετάρτη 28 Ιουλίου 2021.

Οι υποψήφιοι θα μπορούν από σήμερα Δευτέρα 19 Ιουλίου 2021 να επισκέπτονται, χρησιμοποιώντας τον προσωπικό κωδικό ασφαλείας τους (password), την ηλεκτρονική διεύθυνση https://michanografiko.it.minedu.gov.gr/ και να επιλέγουν το Μηχανογραφικό Δελτίο (Μ.Δ) για εισαγωγή στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση ή/ και το Παράλληλο Μηχανογραφικό Δελτίο (Π.Μ.Δ) για εισαγωγή στα Δημόσια ΙΕΚ.

 

 

18/06/2021

 

Σας ενημερώνουμε ότι το σύστημα e-eggrafes έχει ανοίξει και ότι μπορείτε με τους κωδικούς του TAXIS NET να μπαίνετε για να πραγματοποιήσετε την εγγραφή του παιδιού σας. Σε περίπτωση που θέλετε να κάνετε την εγγραφή ηλεκτρονικά στο σχολείο θα πρέπει να επικοινωνήσετε με το σχολείο για να οριστεί ένα ραντεβού, ώστε να έρθετε και να κάνουμε την εγγραφή. Το τηλέφωνο του σχολείου είναι: 2247023278.

Τα απαραίτητα έγγραφα που χρειάζεται να προσκομίσετε είναι:


Για την Α' τάξη:
α. Εκτυπωμένο αποδεικτικό εγγραφής από το e-eggrafes.
β. Υπεύθυνη δήλωση του πρώτου κηδεμόνα (επισυνάπτεται ή παραλαμβάνεται από το σχολείο).
γ. Υπεύθυνη δήλωση του δεύτερου κηδεμόνα (επισυνάπτεται ή παραλαμβάνεται από το σχολείο).
δ. Φωτοαντίγραφο αστυνομικής ταυτότητας μαθητή.
ε. ΑΔΥΜ.-Ατομικό Δελτίο Υγείας Μαθητή(επισυνάπτεται ή παραλαμβάνεται από το σχολείο).

Για τη Β' Τάξη και τη Γ' Τάξη:
α. Εκτυπωμένο αποδεικτικό εγγραφής από το e-eggrafes.
β. Υπεύθυνη δήλωση του δεύτερου κηδεμόνα (επισυνάπτεται ή παραλαμβάνεται από το σχολείο).
γ. Φωτοαντίγραφο αστυνομικής ταυτότητας μαθητή.

Πριν από την διαδικασία εγγραφής παρακαλείστε να διαβάσετε με προσοχή τις οδηγίες τις επισυναπτόμενης εγκυκλίου. 

 

14/06/2021

    Σας γνωρίζουμε ότι αναρτήθηκε στο διαδίκτυο στην ιστοσελίδα του ΥΝΑΝΠ: www.ynanp.gr η εγκύκλιος προκήρυξης διαγωνισμού εισαγωγής σπουδαστών/στριών στις Ακαδημίες Εμπορικού Ναυτικού ακαδημαϊκού έτους 2021-2022. Οι υποψήφιοι θα πρέπει να ενημερωθούν από το διαδίκτυο σχετικά με τα δικαιολογητικά και τις ημερομηνίες υποβολής τους.
     Η υποβολή των αιτήσεων ξεκίνησε από 11-6-2021. Όλοι οι υποψήφιοι από την 11-6-2021 πρέπει να υποβάλλουν αίτηση, ηλεκτρονικά ακολουθώντας τις σχετικές οδηγίες του Παραρτήματος Ε΄ της Προκήρυξης Διαγωνισμού. Μετά την ολοκλήρωση της υποβολής της ηλεκτρονικής αίτησης οφείλουν να υποβάλλουν σε οποιαδήποτε ΑΕΝ (Παράρτημα Γ΄) κανονικά και πλήρη τα δικαιολογητικά τους, προκειμένου να γίνει αποδεκτή η αίτησή τους. Η προθεσμία υποβολής των δικαιολογητικών (που θα συνοδεύονται από το αποδεικτικό της αίτησης που υπέβαλαν ηλεκτρονικά στο ΥΝΑΝΠ), λήγει στις 12-7-2021 ημέρα Δευτέρα. Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στα τηλέφωνα που αναγράφονται στη σχετική προκήρυξη. Παρακαλούμε η ανακοίνωση αυτή να αποσταλεί στις οικείες Περιφέρειες προς ανάρτηση στον αντίστοιχο πίνακα ανακοινώσεων και να αναρτηθεί στον πίνακα ανακοινώσεων των Διευθύνσεων καθώς και των Λυκείων, προκειμένου να ενημερωθούν οι μαθητές και οι απόφοιτοι που ενδιαφέρονται για εισαγωγή στις Ακαδημίες Εμπορικού Ναυτικού και να καταθέσουν έγκαιρα τα δικαιολογητικά τους.

 

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ Για την εισαγωγη σπουδαστων/-στριών στις Ακαδημίες Εμπορικού Ναυτικού (Α.Ε.Ν.) ακαδημαϊκού έτους 2021-2022

 

08/06/2021

 

Διενέργεια προκαταρκτικών εξετάσεων (ΠΚΕ) για την εισαγωγή στις Σχολές του Λιμενικού Σώματος, στις Στρατιωτικές Σχολές, στις Σχολές του Πυροσβεστικού Σώματος και στις Σχολές της Ελληνικής Αστυνομίας με το σύστημα των Πανελλαδικών Εξετάσεων.

Σας ενημερώνουμε ότι σύμφωνα με το άρθρο 3 του ν. 4777/2021 θεσπίστηκε ότι από το επόμενο σχολικό έτος 2021-2022 και εφεξής....

 

 

Περισσότερα Άρθρα...