Επίθετο Όνομα Πατρώνυμο Χρονιά ΑΕΙ/ΤΕΙ
Γαρυφαλλή Καλλιόπη Νικόλαος 2000
Δράκου Σταυρούλα Δημήτριος 2000
Ελένη Μαρία Αναστάσιος 2000
Ζαρίφης Επαμεινώνδας Δημήτριος 2000
Ηλίας Κυριάκος Κωνσταντίνος 2000
Καλογεροπούλου Χρυσή Γεώργιος 2000
Καραντάνης Γεώργιος Γρηγόριος-Ιωάννης 2000
Καρπαθάκη Αρεζίνα Ιωάννης 2000
Καρπαθάκη Ειρήνη Μιχαήλ 2000
Καρπαθάκης Αναστάσιος Απόστολος 2000
Καρπαθάκης Ιωάννης Δημήτριος 2000
Καρπαθάκης Μιχαήλ Ιωάννης 2000
Καστής Θεόδωρος Αναστάσιος 2000
Κοντογιωργάκης Γεώργιος Κωνσταντίνος 2000
Λουκάς Παναγιώτης Ιωάννης 2000
Μανδάλης Οδυσσέας-Ευθύμιος Κωνσταντίνος 2000
Μαρούλης Γεώργιος Μιχαήλ 2000
Μπάκα Χρυσή-Στυλιανή Μιλτιάδης 2000
Νεοφύτου Ανέζα Αντώνιος 2000
Πάνος Κωνσταντίνος Βασίλειος 2000
Παντερμαράκης Νικόλαος Αντώνιος 2000
Παραπονιάρη Ειρήνη Βασίλειος 2000
Παραπονιάρη Σοφία-Ευτυχία Ιωάννης 2000
Πετράκης Περικλής Ιωάννης 2000
Πέτρου Ευτυχία Ιωάννης 2000
Πουλιέζος Σαράντης Νικόλαος 2000
Σκαλιέρη Σταυρούλα Ελευθέριος-Χριστόδου 2000
Τσαγκάρης Θεόκλητος Μιχαήλ 2000
Φασόλη Μαρία Θεολόγος-Γεώργιος 2000
Φασόλη Στυλιανή-Αλεξάνδρα Ιωάννης 2000
Φιλιππίδης Φίλιππος Σταμάτιος 2000
Φωκάς Παναγιώτης Νικόλαος 2000
Χαζηλίας Δημήτριος Βασίλειος 2000

Εμφανίσεις: 8558