Επίθετο Όνομα Πατρώνυμο Χρονιά ΑΕΙ/ΤΕΙ
Ακασής Εμμανουήλ Δημήτριος 1988
Αραπη  Μαρία-Σαββίνα Δημήτριος 1988
Ασβεστάς Σταύρος Γεώργιος 1988
Γιαμαίου Χρυσοβαλάντω Χαράλαμπος 1988 ΑΕΙ/ΤΕΙΠάντειος Αθήνας (Α.Ε.Ι.)
Γιαννακός Σπύρος-Ιγνάτιος Ιωάννης 1988
Γιαννακού Αρεζίνα Νικήτας 1988
Γιαννουκάς Νικόλαος Ελευθέριος 1988
Δράκου Αικατερίνη Νικόλαος 1988
Εμμανουήλ Αικατερίνη-Στυλιανή Αντώνιος 1988 ΑΕΙ/ΤΕΙΝηπιαγωγών Ρόδου (Α.Ε.Ι.)
Εμμανουήλ Καλλιόπη Αντώνιος 1988
Ευγενικού Αικατερίνη Ευγένιος 1988 ΑΕΙ/ΤΕΙΥγείας-Πρόνοιας Καλαμάτας (Τ.Ε.Ι.)
Ζαμπετούλα Μαρία-Σαββίνα Χαράλαμπος 1988
Ηλία Μαρία-Σαββίνα Ιωάννης 1988
Ησυχος Βασίλειος Κωνσταντίνος 1988
Κάνδρος Νεκτάριος Ιωάννης 1988
Κάνδρος Σπυρίδων Ιωάννης 1988
Καστής Δημήτριος Αντώνιος 1988
Κοντογιωργάκη Σταματία Νικήτας 1988
Κουμουνδούρου Αμαλία Ιωάννης 1988
Κουμπάρου  Παρασκευή Γεώργιος 1988
Κουτούζος Νικόλαος Δημήτριος 1988
Λίνδου Ειρήνη Παναγιώτης 1988
Μάνη  Σταματία Δημήτριος 1988
Μαραβέλια Μοσχούδη Νικήτας 1988
Μαυρομάτη Ελευθερία Μηνάς 1988
Μιχάλαρου Βασιλική Μιχαήλ 1988
Μούγκρος Γεώργιος Κωνσταντίνος 1988
Μουτσίου Ελένη Σωτήριος 1988
Νεμποτάκη Ιωάννα Νικόλαος 1988
Νικολαίδης Ευάγγελος Αντώνιος 1988
Νικολάου Αντώνιος Γεώργιος 1988
Νομικός Θεόδωρος - Βασίλειος Μιχαήλ 1988
Ντρίτσης Αντώνιος Ιωάννης 1988
Παντελίδης Ιωάννης Παναγιώτης 1988
Παπαδοπούλου Χριστίνα Κωνσταντίνος 1988
Παπαφώτη Διονυσία Σάββας 1988
Πετσάλη Βασιλική Μιχαήλ 1988
Ρούσσος Μιχαήλ Εμμανουήλ 1988
Σιφουνιού Ιωάννα Ευθύμιος 1988
Σιφουνιού Χριστίνα Ελευθέριος 1988
Σκορδάλη Βαρβάρα Σταύρος 1988
Σκουμπουρδή Καλλιόπη Λεωνίδας 1988
Σκυλλά Ειρήνη - Σταυρούλα Χρήστος 1988
Σολονάκης Μιχαήλ Ευτύχιος 1988
Σούλου Φωτεινή Εμμανουήλ 1988
Σωτηρίου Θεόδωρος  Γεώργιος 1988
Τσάτσος Στυλιανός Γεώργιος 1988
Τσικνάκη Ειρήνη Εμμανουήλ 1988
Τσίφτη Νεκταρία Ιωάννης 1988
Φυλακούρη Ευαγγελία Γεώργιος 1988
Χαρινού Αικατερίνη Σταύρος 1988
Χατζή Ελένη Βασίλειος 1988
Χατζηδάκης Λεωνίδας Γεώργιος 1988
Χλωρού Ευδοκία Ιωάννης 1988
Χονδρόγιαννος  Μιχαήλ Ιωάννης 1988

Εμφανίσεις: 7380