Επίθετο Όνομα Πατρώνυμο Χρονιά ΑΕΙ/ΤΕΙ
Ζώρζου Κωνσταντίνα Γεώργιος 1980
Ζώρζου Μαρία-Σωτηρία Αθανάσιος 1980
Ηλία Αγγερώ Εμμανουήλ 1980
Καρανικόλας Γεώργιος Αλέξανδος 1980
Κοκώνης Νεκτάριος φώτιος 1980
Κονεβεζίδου Συμέλα Γεώργιος 1980 ΑΕΙ/ΤΕΙΠαιδαγωγικό Αθήνας (Α.Ε.Ι.)
Κουμουνδούρος Ιωάννης Εμμανουήλ 1980
Λιβανού Διονυσία Ευστράτιος 1980
Μαλαχίας Μάρκος Θεόδωρος 1980
Μαραβέλια Άννα Εμμανουήλ 1980
Μαχαίρας Ευάγγελος Νικόλαος 1980
Μπίλλης Ελευθερία Εμμανουήλ 1980
Ροδάτης Νικόλαος Ιωάννης 1980 ΑΕΙ/ΤΕΙΕ.Α.Σ.Α Αθήνας (Α.Ε.Ι.)
Σκορδάλη Στεφανία Σπυρίδων 1980
Σκουμπουρδή Χρυσή Γεώργιος 1980
Τσιάκος Βασίλειος Παναγιώτης 1980 ΑΕΙ/ΤΕΙΣχολή Ευελπίδων (Α.Ε.Ι.)
Φασόλης Βασίλειος Γεώργιος 1980
Φυλακούρη Καλλιοπη Σάββας 1980 ΑΕΙ/ΤΕΙΟικονομικό Αθήνας (ΑΕΙ)
Χαρινός Εμμανουήλ Νικόλαος 1980
Χονδρογιάννου Μαρία Νικόλαος 1980

Εμφανίσεις: 8596