Όλοι
1978-1979 1988-1989 1998-1999 2008-2009
1979-1980 1989-1990 1999-2000 2009-2010
1980-1981 1990-1991 2000-2001 2010-2011
1981-1982 1991-1992 2001-2002 2011-2012
1982-1983 1992-1993 2002-2003 2012-2013
1983-1984 1993-1994 2003-2004 2013-2014
1984-1985 1994-1995 2004-2005 2014-2015
1985-1986 1995-1996 2005-2006 2015-2016
1986-1987 1996-1997 2006-2007 2016-2017
1987-1988 1997-1998 2007-2008 2017-2018

 Πρώτοι απόφοιτοι (1979)

Η παραπάνω λίστα των μαθητών είναι μια καταγραφή των μαθητών που γράφτηκαν κάθε χρονιά στην Α΄ Λυκείου του σχολείου μας. 

Η σελίδα εμπλουτίζεται συνεχώς με νέα στοιχεία!

Είναι πολύ πιθανόν, λόγω του πλήθους των μαθητών, να υπάρχουν λάθη στην καταγραφή και ζητούμε εκ των προτέρων συγνώμη γι αυτά. Παρακαλούμε να μας τα υποδείξετε για να τα διορθώσουμε!

Εμφανίσεις: 6698