1990-91

Ζαβόλας Ιωάννης (Διευθυντής)

Γεωργάκης Νικόλαος 

Ταλλέλη Μαγδαλινή

Μαλαθούνης Ιωάννης 

Ρόκος Κωνσταντίνος

Λεβεντόπουλος Παναγιώτης

Σινάνης Παύλος

Τσεκούρα Παρασκευή

Ιωαννίδης Παντελής 

Μάλλιου Ζωή

Παππέλης Χρήστος

Γεωργάκη Μαργαρίτα

Μολοχτού Παρασκευή

 

Εμφανίσεις: 89