Τάξη Γ' Φυσική Γενικής Παιδείας

Τάξη Γ - Φυσική Κατεύθυνσης 

Αποδείξεις στη Φυσική Κατεύθυνσης

Εξεταστέα ύλη στη Φυσική Κατεύθυνσης

Στατιστικά πανελληνίων για Φυσική Κατεύθυνσης

Προσομοιώσεις στη Φυσική Κατεύθυνσης

Κεφάλαιο 1 Άσκηση εξαναγκασμένης ταλάντωσης 1
Άσκηση εξαναγκασμένης ταλάντωσης 2
Άσκηση σύνθεσης ταλαντώσεων
Άσκηση φθίνουσας ηλεκτρικής ταλάντωσης
Άσκηση φθίνουσας μηχανικής ταλάντωσης
Βίντεο για την ηλεκτρική ταλάντωση
Βίντεο για την κατάρρευση γέφυρας λόγω συντονισμού
Επαναληπτική άσκηση στο κεφ.1
Επαναληπτικό διαγώνισμα στο κεφ.1
Ερωτήσεις - ασκήσεις στις ταλαντώσεις
Ερωτήσεις Σ-Λ αατ με αυτόματη διόρθωση
Θέματα πανελληνίων εξετάσεων στις ταλαντώσεις
Ρυθμοί μεταβολής μεγεθών στην αατ
Ρυθμοί μεταβολής μεγεθών στην ηλεκτρική ταλάντωση
Κεφάλαιο 2  Άσκηση διάθλασης - ολικής ανάκλασης
Άσκηση ηλεκτρομαγνητικού κύματος
Άσκηση συμβολής κυμάτων
Άσκηση τρέχοντος κύματος
Γενική άσκηση συμβολής κυμάτων
Επαναληπτικό διαγώνισμα στο κεφ.2
Ερωτήσεις - ασκήσεις στα κύματα
Θέματα πανελληνίων εξετάσεων στα κύματα
Μέτρηση του c με μια σοκολάτα
Κεφάλαιο 4  Άσκηση ανακύκλωσης ράβδου
Άσκηση αποκατάστασης κύλισης 1
Άσκηση αποκατάστασης κύλισης 2
Άσκηση διπλής τροχαλίας
Άσκηση επιταχύνσεων στην κύλιση
Άσκηση εύρεσης κέντρου μάζας
Άσκηση κρούσης στη στροφική 1
Άσκηση κρούσης στη στροφική 2
Άσκηση κρούσης σφαίρας με ράβδο
Άσκηση κύλισης και αατ
Άσκηση κύλισης σφαιριδίου 1
Άσκηση κύλισης σφαιριδίου 2
Άσκηση με ΑΔΜΕ στη στροφική
Άσκηση πτώσης ράβδου σε δάπεδο
Άσκηση ροπής αδράνειας 1
Άσκηση ροπής αδράνειας 2
Άσκηση ροπής αδράνειας 3
Άσκηση ροπής αδράνειας 4
Άσκηση στροφικής κίνησης ράβδου
Άσκηση στροφορμής 1
Επαναληπτικό διαγώνισμα στο κεφ.4
Θέματα πανελληνίων εξετάσεων στο κεφ.4
Κεφάλαιο 5 Άσκηση πλαστικής κρούσης 1
Άσκηση πλαστικής κρούσης 2
Άσκηση οριακής ανακύκλωσης
Άσκηση ελαστικής κρούσης
Άσκηση φαινομένου Doppler 1
Άσκηση φαινομένου Doppler 2
Άσκηση φαινομένου Doppler 3
Επαναληπτικό διαγώνισμα στο κεφ.5
Βίντεο για την ελαστική κρούση

   

Τάξη Β  - Φυσική Κατεύθυνσης  

Κεφάλαιο 1-2: Άσκηση θερμοδυναμικής 01
Άσκηση θερμοδυναμικής 02
Άσκηση θερμοδυναμικής 03
Άσκηση θερμοδυναμικής 04
Άσκηση θερμοδυναμικής 05
Άσκηση θερμοδυναμικής 06
Άσκηση θερμοδυναμικής 07
Άσκηση θερμοδυναμικής 08
Άσκηση θερμοδυναμικής 09
Άσκηση θερμοδυναμικής 10
Άσκηση θερμοδυναμικής 11
Άσκηση θερμοδυναμικής 12
Άσκηση θερμοδυναμικής 13
Άσκηση θερμοδυναμικής 14
Άσκηση θερμοδυναμικής 15
Άσκηση θερμοδυναμικής 16
Άσκηση θερμοδυναμικής 17
Άσκηση θερμοδυναμικής 18
Άσκηση θερμοδυναμικής 19
Άσκηση θερμοδυναμικής 20
Άσκηση θερμοδυναμικής 21
Άσκηση θερμοδυναμικής 22
Άσκηση θερμοδυναμικής 23
Άσκηση θερμοδυναμικής 24
Κεφάλαιο 3 Ηλεκτρικό πεδίο 01
Ηλεκτρικό πεδίο 02
Ηλεκτρικό πεδίο 03
Ηλεκτρικό πεδίο 04
Ηλεκτρικό πεδίο 05
Ηλεκτρικό πεδίο 06
Ηλεκτρικό πεδίο 07
Ηλεκτρικό πεδίο 08
Ηλεκτρικό πεδίο 09
Ηλεκτρικό πεδίο 10
Κεφάλαιο 4 Μαγνητικό πεδίο 01
Μαγνητικό πεδίο 02
Μαγνητικό πεδίο 03
Μαγνητικό πεδίο 04
Μαγνητικό πεδίο 05
Μαγνητικό πεδίο 06
Μαγνητικό πεδίο 07
Μαγνητικό πεδίο 08
Κεφάλαιο 5  Ερωτήσεις και ασκήσεις από το ΚΕΕ στην Επαγωγή
Θέματα Πανελλαδικών  

Τάξη Β -  Γενικής Παιδείας

Ερωτήσεις θεωρίας με αυτόματη διόρθωση
Ερωτήσεις και ασκήσεις από το ΚΕΕ στο Στατικό ηλεκτρισμό
Ερωτήσεις και ασκήσεις από το ΚΕΕ στο Συνεχές ρεύμα
Ερωτήσεις πολλαπλής στην Ορμή
Ερωτήσεις πολλαπλής στο Στατικό ηλεκτρισμό με αυτόματη διόρθωση
Ερωτήσεις Σ-Λ σε οριζόντια βολή και ομαλή κυκλική κίνηση
Ερωτήσεις Σ-Λ στην Ορμή
Ερωτήσεις Σ-Λ στο Στατικό ηλεκτρισμό με αυτόματη διόρθωση
Ερωτήσεις συμπλήρωσης κενού στο Στατικό ηλεκτρισμό με αυτόματη διόρθωση
Κεραυνός ο ενεργειακός γίγαντας
Κεραυνός σε αργή κίνηση
Ψηφιακό σχολείο       

Ασκήσεις Στατικού Ηλεκτρισμού Ασκησεις Στατικού Ηλεκτρισμού
Ασκησεις Στατικού Ηλεκτρισμού
Ασκησεις Στατικού Ηλεκτρισμού
Ασκησεις Στατικού Ηλεκτρισμού
Ασκησεις Στατικού Ηλεκτρισμού
Ασκησεις Στατικού Ηλεκτρισμού
Ασκήσεις Συνεχούς Ρεύματος Συνεχές ρεύμα 01
Συνεχές ρεύμα 02
Συνεχές ρεύμα 03
Συνεχές ρεύμα 04
Συνεχές ρεύμα 05
Συνεχές ρεύμα 06
Συνεχές ρεύμα 07
Συνεχές ρεύμα 08
Συνεχές ρεύμα 09
Συνεχές ρεύμα 10
Συνεχές ρεύμα 11
Συνεχές ρεύμα 12
Συνεχές ρεύμα 13
Συνεχές ρεύμα 14
Συνεχές ρεύμα 15
Συνεχές ρεύμα 16
Συνεχές ρεύμα 17
Θέματα Πανελλαδικών Ιούνιος 2001
Ιούνιος 2002
Ιούνιος 2003
Ιούνιος 2004

Τάξη Α

Κεφάλαιο 1. Κινηματική Ερωτήσεις πολλαπλής στην Κινηματική
Ερωτήσεις συμπλήρωσης κενού στην Κινηματική
Ερωτήσεις σωστού - λάθους στην Κινηματική
Κινηματική 10
Κινηματική 11
Κινηματική 12
Κινηματική 13
Κινηματική 14
Κινηματική 15
Κινηματική 16
Κινηματική 17
Κινηματική 18
Κινηματική 19
Κινηματική 20
Κινηματική 21
Κινηματική 22
Κινηματική 23
Κινηματική 24
Κινηματική 25
Κινηματική 3
Κινηματική 4
Κινηματική 5
Κινηματική 6
Κινηματική 7
Κινηματική 8
Κινηματική 9
 Κεφάλαιο 2-3 : Δυναμική Δυναμική 1
Δυναμική 10
Δυναμική 11
Δυναμική 12
Δυναμική 13
Δυναμική 14
Δυναμική 15
Δυναμική 16
Δυναμική 17
Δυναμική 18
Δυναμική 19
Δυναμική 2
Δυναμική 20
Δυναμική 21
Δυναμική 22
Δυναμική 23
Δυναμική 24
Δυναμική 25
Δυναμική 3
Δυναμική 5
Δυναμική 6
Δυναμική 7
Δυναμική 8
Δυναμική 9
Ερωτήσεις πολλαπλής στη Δυναμική σε μια διάσταση
Ερωτήσεις πολλαπλής στη Δυναμική στο επίπεδο
Ερωτήσεις σωστού - λάθους στη Δυναμική σε μια διάσταση
Κεφάλαιο 4 : Έργο - Ενέργεια  Έργο - ενέργεια 1
Έργο - ενέργεια 2
Έργο - ενέργεια 3
Έργο - ενέργεια 4

Θέματα PISA
Το πείραμα ελεύθερης πτώσης στο φεγγάρι
Ψηφιακό σχολείο