Κατά το σχολικό έτος 2016 - 2017, ο σύλλογος διδασκόντων απαρτίζεται από τους:

1. Γεωργάκη Μαργαρίτα  ΠΕ02 (Διευθύντρια) 
2 Πεντζίκη Ελένη  ΠΕ05 
3 Κουστέλιου Ιωάννα ΠΕ11 
4 Κωστοπούλου Μαρία  ΠΕ02 
5 Δημουλάς Ελευθέριος ΠΕ09
6 Ψαρουδάκης Εμμανουήλ ΠΕ04.01
7 Μυλωνάς Χαράλαμπος ΠΕ03
8 Κουρούπης Σταμάτιος ΠΕ02
9 Παυλίδης Παύλος ΠΕ01
10 Παπανικολάου Αλεξάνδρα ΠΕ02
11 Κωνσταντινοπούλου Κλεονίκη ΠΕ04.04
12 Αθανάτου Κωνσταντίνα ΠΕ02
13 Χαμηλοθώρη Αικατερίνη ΠΕ02
14 Λιάζου Κατερίνα ΠΕ03
15 Τσελέκη Αναστασία ΠΕ06
16  Παπαδοπούλου Δάφνη ΠΕ06
17 Χρυσανθάκη Χαρά ΠΕ08
18 Δημητρίου Παναγιώτης - Απόστολος  ΠΕ19
Εμφανίσεις: 390