Προβολή στα Μ.Μ.Ε.

Ραδιοφωνικές διαφημίσεις

Μάρτιος 2009

Ιανουάριος 2008

Τηλεοπτική διαφήμιση

Άρθρα σε εφημερίδες

Μάρτιος 2009

Σεπτέμβριος 2008

Ιούνιος 2008

Φλεβάρης 2008

Δεκέμβρης 2007

Εμφανίσεις: 301