Πρόταση

Υποέργα

 

Περίληψη

Εκκίνηση - Κίνητρο για την εργασία
Στόχοι και στρατηγική της εργασίας

Θέματα συζητήθηκαν

Υποέργο #1 (T1)

Γνωριζόμαστε μεταξύ μας.

Υποέργο #2 (T2) Μαγειρεύοντας θαλασσινά: συνταγές, συνήθειες, γεύσεις
Υποέργο #3 (T3)

Ακολουθώντας τα κύματα: ξένοι στη Λέρο και στο Εκενας.

Υποέργο #4 (T4) Θάλασσα και Τέχνη
      Υποέργο #4.1 (T4.1) Παραδοσιακή και σύγχρονη ποίηση και μουσική
       Υποέργο #4.2 (T4.2) Ζωγραφική
Υποέργο  #5 (T5) Θάλασσα και οικονομία: παρελθόν, παρόν, μέλλον.

Επιστροφή

Εμφανίσεις: 314